Què has de saber sobre la nova llei del teletreball

La tardor passada es va aprovar el nou decret llei sobre el treball a distància (teletreball) que ofereix un marc legal a la pràctica del treball telemàtic:

Què es considera teletreball?

Perquè es consideri que un treballador realitza la seva jornada en format teletreball ha de fer com a mínim un 30% de la seva jornada a distància en un període de com a mínim 3 mesos. Si no es compleix aquest mínim l'empresa no té les obligacions incloses en aquesta llei com, per exemple, pel que fa a les despeses que implica el teletreball.

És voluntari?

Segons indica aquest article de TAX, "sí. El Govern estableix el seu caràcter voluntari, mai obligatori, tant per a l'empleat com per a l'empresa. També és reversible per a tots dos, i aquest dret s'ha d'exercir en funció del que fixi la negociació col·lectiva o l'acord signat entre empresaris i plantilla.
 
També es preveu que serà voluntària ―per a totes dues parts― la modificació del percentatge de presencialitat, que haurà de dur-se a terme d'acord amb el que s'estableix en el conveni col·lectiu o l'acord d'empresa."

Punts que ha d'incloure l'acord escrit treballador/empresa

Entre els 12 punts que destaca el text estan:
- L'inventari dels equips i eines necessàries per a desenvolupar l'activitat en remot ("inclosos els consumibles i els elements mobles").
- Les despeses en els quals pot incórrer el treballador i la modalitat per a quantificar-los i compensar-los
- Els horaris de treball o regles de disponibilitat
- El lloc triat per a l'empleat per a teletreballar
- Els mitjans de control a la disposició de l'empresa
- La durada de l'acord i les instruccions per a exercir l'activitat
- Les instruccions dictades per l'empresa, amb la participació dels representants legals dels treballadors, en matèria de protecció de dades i sobre seguretat de la informació.

Qui paga què?

L'empresa ha de fer-se càrrec de les despeses que la pràctica de la seva activitat a distància faci que tingui el treballador. Com es determinaran i com es compensaran aquestes despeses quedarà reflectit als convenis o acords col·lectius.

Altres elements a tenir en compte

  • L'empresa pot fixar les mesures "més oportunes de vigilància i control" per vetllar que la feina que fa el treballador es fa adequadament. NO és exigible però que el treballador s'hagi d'instal·lar aplicacions de control o supervisió a dispositius de la seva propietat.
  • El decret protegeix certa flexibilitat horària però indica que es poden fixar uns temps de disponibilitat obligatòria. Tanmateix es manté el registre de la jornada i els trams d'activitat.
  • Els treballadors a distància tenen garantits els mateixos drets que els treballadors presencials. NO és admisible que un treballador no s'hagi adaptat adequadament al teletreball com a motiu d'acomiadament i en tot cas se li haurà d'oferir la possibilitat de mantenir el seu treball presencialment.
Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram